Echipamentele de sudare Fronius permit măsurarea energiei liniare

Energia liniară este un parametru foarte important pentru controlul proprietăţilor sudurii şi zonei influenţate termic. Conform SR EN ISO 15614 “Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare” este necesară măsurarea energiei liniare aplicate în timpul calificării procedurii de sudare. Dar acest standard nu specifică şi metodele de măsurare.

În schimb, raportul tehnic SR ISO/TR 18491:2015 “Sudare şi procedee conexe. Ghid pentru măsurarea energiei de sudare” oferă aceste informaţii pentru cazul procedeelor de sudare cu arc electric. Astfel, pentru determinarea energiei liniare se folosesc, de obicei, un cleşte ampermetric, un voltmetru, un cronometru şi o ruletă. Iar aceste instrumente de măsură trebuie calibrate la intervale regulate.

Diferenţele dintre metoda utilizată pentru măsurarea energiei liniare în timpul sudării unei probe de calificare şi metoda utilizată în timpul procesului de producţie conduc la erori şi astfel, influenţează negativ siguranţa şi calitatea structurilor sudate.

Cu platformele TPS/i,TS,TPS şi TransSteel, Fronius economiseşte partenerilor săi un instrument de măsură - gratis!

Funcţia “Real Energy Input” dezvoltată de Fronius permite măsurarea energiei liniare folosind echipamentul de sudare, fără a fi necesar şi un instrument de măsurare suplimentar. Această soluție convenabilă economisește utilizatorului munca și costul suplimentar al unui instrument de măsurare scump. Frecvența de măsurare standard pentru echipamentele Fronius este de peste 10 kHz, conform recomandărilor din ghidul tehnic.

Beneficiile Dvs. sunt:

  • controlul îmbunătăţit al calităţii
  • lipsa necesităţii unui instrument de măsurare suplimentar
  • operare convenabilă şi uşoară
  • satisfacerea cerinţelor ASMECodeSectionIX şi SR ISO/TR 18491:2015
  • gratuitate

Echipamentele de sudare TPS/I (TransProcessSolution)

Funcţia conformă standardelor internaţionale “Real Energy Input” este disponibilă standard pe toate echipamentele TPS/i începând cu versiunea V1.5.0. Valorile pot fi apelate la “Presetări → Date de sistem.

La aplicaţiile automatizate nu mai este necesară împărţirea puterii instantanee a arcului electric (IP) la viteza de sudare, iar pentru aplicaţiile manuale energia instantanee a arcului electric (IE) trebuie împărţită doar la lungimea sudurii pentru a obţine energia liniară în kJ/cm sau kJ/inch.

Echipamentele de sudare TPS (TransPulsSynergic) şi TS (TransSynergic)

Funcţia conformă standardelor internaţionale “Real Energy Input” este disponibilă standard pe toate echipamentele TPS şi TS în varianta Comfort, începând cu versiunea “UST Software 4.33.21” şi poate fi apelată cu tasta F3. Funcţia poate fi activată foarte simplu din nivelul 2 al meniului de configurare (parametrul EnE).

Valorile pot fi urmărite pe display în timp real (inclusiv funcţia HOLD) sau accesate la sfârşitul fiecărei operaţii de sudare prin apăsarea tastei pentru funcţia F3. La reînceperea operaţiei de sudare, valoarea este resetată şi măsurarea începe din nou.

Echipamentele de sudare TransSteel

Funcţia conformă standardelor internaţionale “Real Energy Input” este disponibilă standard pe toate echipamentele TransSteel Compact şi TransSteel cu VR 5000 Synergic, începând cu versiunea “V1.11.11”. Această funcţie poate fi apelată cu tasta F3. Funcţia poate fi activată foarte simplu din nivelul 2 al meniului de configurare (parametrul EnE).

Valorile pot fi urmărite pe display în timp real (inclusiv funcţia HOLD) sau accesate la sfârşitul fiecărei operaţii de sudare prin apăsarea tastei pentru funcţia F3. La reînceperea operaţiei de sudare, valoarea este resetată şi măsurarea începe din nou.


Versiunea actuală a unui echipament poate fi apelată din meniul de service. Echipamentele de sudare cu versiuni anterioare pot fi actualizate.

0256 30 60 90

Solicitare ofertă